Privacyverklaring

Gegevensbescherming en Privacyverklaring

Pacq Recruitment zet zich in voor bescherming van de privacy van gebruikers van haar diensten. Wij willen dat bezoekers veilig en beveiligd gebruik kunnen maken van onze website. Wij zorgen ervoor dat de gegevens die u via onze website pacqrecruitment.nl  (“De Pacq Recruitment website”) verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in deze privacyverklaring.

Gegevensverzameling en -gebruik

De informatie die op deze website kan worden verzameld, is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van uw aanvraag door Pacq Recruitment. Uw persoonsgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres en CV worden door ons voor vijf jaar opgeslagen en gebruikt om een kandidatendossier op te stellen. Dit dossier helpt onze consultants bij de selectie van profielen.

Uw CV en gerelateerde gegevens kunnen door Pacq Recruitment ook naar potentiële werkgevers worden verstuurd. Deze werkgevers zijn in principe binnen de Europese Unie gesitueerd. Mochten wij uw CV en gerelateerde gegevens door willen sturen naar potentiële werkgevers die buiten de EU gesitueerd zijn, zullen wij hiervoor toestemming aan u vragen.

Wanneer wij daartoe verplicht zijn, kunnen wij uw gegevens ook ter beschikking stellen aan verordenende of wet handhavende instanties. Wij behouden ons tevens het recht voor om uw gegevens te verstrekken aan professionele adviseurs en andere personen wanneer wij bepaalde aspecten van onze wervingsdiensten uitbesteden aan derden. Deze derden zijn gehouden aan dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als Pacq Recruitment.

Gegevens websitebezoekers Pacq Recruitment

Wij verzamelen gegevens en statistieken van alle bezoekers van deze website bijvoorbeeld om te controleren welke hoofdstukken het meest worden bezocht en van welke diensten het vaakst gebruik wordt gemaakt. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend in geaggregeerde vorm. Op basis daarvan kunnen wij onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken en onze online diensten voortdurend verbeteren, zodat wij bezoekers een optimale gebruikerservaring kunnen bieden.

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein gegevensbestand dat van een webserver naar een webbrowser wordt verzonden wanneer er via de browser een website van de server wordt bezocht. Meer informatie over het gebruik van cookies is te vinden op www.allaboutcookies.org. Pacq Recruitment gebruikt enkel functionele cookies (met als doel de website optimaal te laten functioneren) en analytische cookies (met het doel inzicht te krijgen in het surfgedrag binnen onze website).

Toegang tot uw gegevens

U bent te allen tijde gerechtigd om bij ons een kopie op te vragen van de gegevens die door ons over u worden aangehouden. Voor het opvragen van uw gegevens kunt u contact opnemen met info@pacqrecruitment.nl. U heeft tevens het recht om Pacq Recruitment op te dragen uw gegevens niet langer te gebruiken. In dat geval verwijderen wij per direct al uw gegevens.

Andere websites

Wij wijzen u erop dat klikken op advertentielinks of -banners tot gevolg kan hebben dat u naar andere websites surft, waar mogelijk andere normen voor gegevensbescherming worden gehanteerd dan op de website van Pacq Recruitment. U dient op andere websites de informatie over het gevoerde privacybeleid te raadplegen, omdat wij niet verantwoordelijk zijn voor, en geen zeggenschap hebben over, de gegevensverzameling op deze websites.

Informatieoverdracht via het internet

Omdat het internet een wereldwijd netwerk is, wordt er bij verzameling en verwerking van persoonsgegevens via het internet informatie overgedragen in een internationale context. Door deze website te gebruiken en door elektronisch met ons te communiceren, onderkent u dat wij op deze manier persoonsgegevens verwerken en verklaart u zich hiermee akkoord.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Dit privacybeleid kan te allen tijde door Pacq Recruitment worden gewijzigd. Bij toekomstige wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij de wijzigingen in kwestie hier vermelden, zodat u altijd weet welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt en aan wie deze openbaar worden gemaakt. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de online privacybescherming van Pacq Recruitment, dan kunt u ons te allen tijde e-mailen op info@pacqrecruitment.nl of ons kantoor bellen om uw vragen of opmerkingen voor te leggen.

Gelijke kansen

Pacq Recruitment is een bureau die zich inzet voor gelijke kansen en diversiteit. Dit betekent dat alle kandidaten en personeelsleden gelijk worden behandeld en dat wij niet discrimineren op grond van geslacht, burgerlijke staat, ras, etniciteit, huidskleur, nationaliteit, land van herkomst, lichamelijke gebreken, seksuele geaardheid, godsdienst of leeftijd. Als onderdeel van ons streven naar gelijke kansen kunnen wij de door u verstrekte gegevens van tijd tot tijd gebruiken voor evaluaties van ons diversiteitsbeleid. Alle gegevens worden daarbij anoniem behandeld, in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid.